Latest tweet

Meer tweets

Dutch Project Summary

Project ALFA
Samenvatting

U bent nu doorgestuurd naar de internationale website van het ALFA project.
Vanaf 16 April is ook de Nederlandstalige site van ALFA online.

Mensen met dementie dreigen door de aard van hun ziekte steeds inactiever te worden. Dit manifesteert zich vaak als zij in een nieuwe omgeving worden geplaatst, zoals bijvoorbeeld bij de overgang naar dagverzorging of een verzorgings- of verpleeghuis. Deze inactiviteit is op zichzelf weer een oorzaak van een versnelde achteruitgang van hun cognitieve functies (geheugen, kennis, vermogen om met hun omgeving om te gaan) zodat de patiënt in een negatieve spiraal terecht komt.
Voldoende lopen, bewegen en dagelijkse bezigheden kunnen helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken. Maar dergelijke activiteiten betekenen ook een grotere kans op verdwalen, vallen en onzekerheid.

Project ALFA tilt telecare voor dementie naar het volgende niveau. Het zal mensen met dementie vragen om keuzes te maken voor de invulling van hun dag, hen helpen om deze doelen te bereiken en hun partner of (professionele) verzorger alleen waarschuwen over wat nog niet is gedaan.
Terwijl ze hun dagelijkse programma afwerken waakt het over hun veiligheid in eigen huis of tuin en bewaakt ze indien nodig zelfs nog buiten de woning. Als hun gedrag wijst op een verandering in hun fysieke of mentale toestand zal de medische staf worden gewaarschuwd om zo met vroegtijdige interventies verdere terugval te voorkomen.

Het hele systeem wordt ontworpen om het individu met dementie zo lang mogelijk controle over hun eigen leven en keuzes te laten houden. Het ondersteunt tevens hun partner of mantelzorger maar ook professionele zorgverleners in het kiezen én bij de uitvoering van hun deel in de zorg voor de patiënt.

Het bijzondere van dit idee is dat het geen nieuwe hardware vereist. Het gaat over het toevoegen van nieuwe functies aan en beter gebruik maken van bestaande technologie. De belangrijkste gedachtensprong is om niet te kijken naar domotica en telezorg vanuit restrictief standpunt, maar als een ondersteunend middel, om persoon met dementie de controle en keuze over hun dagelijks leven (terug) te geven. Het geeft mantelzorgers keuzes om af te spreken waarin zij de patiënt willen ondersteunen en wat zij overlaten aan de patiënt zelf of aan de professionele zorg.

Het systeem begint met een interactieve agenda, waarin de patiënt, samen met haar verzorgers, de door haar gewenste activiteiten plant. Ook de activiteiten van beweging en eten worden ingepland. Als het tijd is wordt de patiënt automatisch gewaarschuwd of anderszins geprikkeld om de geplande activiteit te gaan doen. Pas als het systeem registreert dat er (ook na een herinnering) geen actie wordt ondernomen, wordt ook de verzorger gewaarschuwd. Zo houden mensen zo lang mogelijk zelf de verantwoordelijkheid over hun activiteiten.

De gebruikte technologie is gebaseerd op een theorie over spiegelneuronen van professor Scherder van de VU Amsterdam en komt er op neer dat we door middel van het tonen van videobeelden over gewenste activiteiten de patiënt willen prikkelen om deze activiteit te spiegelen, na te doen. Iedereen kent het spreekwoord "Zien eten, doet eten". In dit project willen we aantonen dat dit ook geldt voor lopen. Voldoende lopen en goed kauwen op hun eten kan cognitieve functies bij dementiepatiënten helpen behouden of verbeteren. De techniek voor dit project wordt ontwikkeld door de partners van T3LAB, verbonden aan de Universiteit van Bologna, en geïntegreerd en geproduceerd door de partners van Noemalife en EXEL, ook uit Bologna.

Behalve het bieden van deze stimulerende videobeelden op specifieke tijden en plaatsen, is het belangrijk dat we goed kunnen monitoren of mensen inderdaad actiever worden en of de kwaliteit van hun beweging ook verbeterd (grotere passen, vaster ter been). Om het valgevaar te beperken willen onderzoeken of we valgevaar al kunnen detecteren voordat men daadwerkelijk valt. Voor deze functies hebben we assistentie gevraagd van onze Spaanse projectpartners van de Universiteit van Mondragon. Zij hebben ervaring in het analyseren van data van bewegingssensoren.

Behalve de techniek moet ook de zorg worden aangepast om mensen een menu aan dagelijkse keuzes te bieden en individueel op de behoefte van mensen in te kunnen springen, pas op het moment dat het nodig is. Het initiatief blijft zo lang mogelijk bij de patiënt.

De systemen worden in verschillende pilots uitgeprobeerd, zowel in de thuissituatie als in de intramurale zorg. Niet alleen bij cliënten van de Nederlandse Woonzorg Unie Veluwe, maar ook bij cliënten bij onze Spaanse partner in Estepa, Andalusië. Alzheimer Nederland ziet er op toe dat de techniek ook goed vanuit de beleving van patiënt en mantelzorger wordt ontwikkeld.